„Droga do samodzielności”

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Programie Usamodzielnienia będącym kontynuacją projektu „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”.

 

W załączeniu regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o złożenie formularza uczestnika wraz załącznikami do dnia 3 września 2021 r. do godz. 15:00. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie. W przypadku pytań o szczegóły programu lub rekrutacji prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Regulamin rekrutacji

Załacznik 1 Formularz uczestnika

 

 

 

PROCES USAMODZIELNIENIA – DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

Z dniem 28 maja 2021 r. zakończyliśmy realizację projektu „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”. Mieszkanie wspomagane treningowe i realizacja procesu usamodzielnienia z pewnością będzie kontynuowana. W ramach projektu i wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego utworzyliśmy 4 miejsca w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Informacja o możliwościach skorzystania ze wsparcia i warunkach/zasadach uczestnictwa w programie już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej.

Wycieczka do Wrocławia i w Góry Stołowe

Nasi uczestnicy otrzymali ogromną szansę na sprawdzenie nabytych umiejętności oraz wiedzy w sytuacjach praktycznych podczas wycieczki do Wrocławia i w góry Stołowe. Zmierzyli się z wieloma wyzwaniami: zakup biletów, samodzielna organizacja czasu wolnego, przejazdy komunikacją miejską, czytanie mapy i planu miast i wiele innych czynności, których nie mieli możliwości przećwiczyć w codziennym życiu. Pandemia i sytuacja epidemiologiczna spowodowała pewne ograniczenia i trudności w praktycznej realizacji niektórych obszarów programu usamodzielnienia. ale udało się! Z pewnością ta nauka nie poszła w las! Przedstawiamy kilka zdjęć z naszej podróży.

 

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kazimierskiego pt. ”Wszyscy mamy prawo do godnego życia”. Do konkursu zgłoszono łącznie 92 prace plastyczne, w tym 21 prac w kategorii I, 52 prace w kategorii II, 11 prac w kategorii III oraz 8 prac w Kategorii IV. O wynikach konkursu i zasadach odbioru nagród poinformujemy poszczególne szkoły/placówki.

Zwycięzcom i wyróżnionym GRATULUJEMY!

kategoria I

Uczniowie klas I –III Szkoły Podstawowej, w tym specjalnej.

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły/placówki

Imię i nazwisko opiekuna

I

Bartosz Bartyzel

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

p. Anna Macheta

II

Marcelina Wójcik

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli

p. Katarzyna Łudzik

III

Patrycja Haruza

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

p. Anna Macheta

wyróżnienie

Julia Pińkowska

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Milena Przybylska

wyróżnienie

Julia Góra

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

p. Anna Macheta

wyróżnienie

Maja Stalmach

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

p. Anna Macheta

wyróżnienie

Justyna Dworak

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli

p. Katarzyna Łudzik

wyróżnienie

Karol Józefczyk

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Dobiesławicach

p. Anna Macheta

kategoria II

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, w tym specjalnej

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły/placówki

Imię i nazwisko opiekuna

I

Bartosz Wojciechowski

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

p. Katarzyna Erbel

II

Oliwia Zych

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Edyta Miałkowska – Wilk

III

Katarzyna Tańcula

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli

p. Katarzyna Łudzik

wyróżnienie

Julia Bęben

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie

p. Agnieszka Maj

wyróżnienie

Andżelika Starzyńska

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej

p. Barbara Paś,

p. Marcin Galwas,

p. Małgorzata Jajeśniak

wyróżnienie

Anna Klisiewicz

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Dorota Noszczyk

wyróżnienie

Victoria Radziszewska

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

p. Katarzyna Erbel

wyróżnienie

Mateusz Niedbała

Szkoła Twórcza z Oddziałami Przedszkolnymi „Szkoła Twórcza” w Cudzynowicach

p. Anna Michno

wyróżnienie

Adrian Maderak

Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

p. Katarzyna Erbel

wyróżnienie

Weronika Bujak

Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie

p. Agnieszka Maj

wyróżnienie

Michał Kapa

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Dorota Noszczyk

wyróżnienie

Wiktoria Adamczyk

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Katarzyna Krawczyk

wyróżnienie

Klaudia Widłak

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Magdalena Szmigiel

wyróżnienie

Gabriela Warszawa

Szkoła Podstawowa w ZPSWR w Cudzynowicach

p. Agata Polit

kategoria III

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym szkół przysposabiających do pracy

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły/placówki

Imię i nazwisko opiekuna

I

Klaudia Makuła

Szkoła Branżowa I stopnia w Cudzynowicach

p. Dorota Noszczyk

II

Damian Marzec

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

p. Małgorzata Pawlik

III

Ewelina Szczerba

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

p. Małgorzata Pawlik

wyróżnienie

Magdalena Kaczmarska

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

p. Zofia Dębska

wyróżnienie

Marta Grochowska

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Kazimierzy Wielkiej

p. Barbara Paś,

p. Marcin Galwas,

p. Małgorzata Jajeśniak

wyróżnienie

Klaudia Kowalska

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

 

p. Małgorzata Pawlik

wyróżnienie

Katarzyna Pozierak

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

p. Małgorzata Pawlik

wyróżnienie

Anna Banaszek

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Cudzynowicach

p. Zofia Dębska

kategoria IV

Dorośli podopieczni placówek opiekuńczo –wychowawczych

Miejsce

Imię i nazwisko uczestnika

Nazwa szkoły/placówki

Imię i nazwisko opiekuna

I

Barbara Węgrzyńska

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

p. Małgorzata Kowalska

II

Marcin Stępień

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej

p. Natalia Gruszka

III

Ewa Gołdyn

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej

p. Iwona Górska

wyróżnienie

Robert Stępień

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej

p. Beata Kapturska

wyróżnienie

Bartłomiej Trojanowski

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej

p. Iwona Górska

wyróżnienie

Aleksandra Krzemińska

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

p. Małgorzata Kowalska

wyróżnienie

Dorota Wojtaś

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

p. Małgorzata Kowalska

wyróżnienie

Patrycja Kober

Dom Pomocy Społecznej w Bejscach

p. Małgorzata Kowalska

 

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny

 

 

UWAGA! KONKURS

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kazimierskiego do uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym . Celem konkursu jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji, akceptacji, równouprawnienia i poszanowania praw osób z niepełnosprawnością oraz rozwój wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej.

Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice np. rysowanie kredkami, węglem, malowanie, wydzieranka, mozaika, witraż, kolaż lub techniki mieszane. Maksymalny format pracy to A3.

Konkurs jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Organizacja konkursu dotyczy realizacji projektu „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”, nr RPSW.09.02.01-26-0074/18.

Dla Laureatów konkursu przewidziano cenne nagrody.
Każdy uczestnik otrzyma dyplom i upominek.

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się w regulaminie, który wraz załącznikami jest zamieszczony poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

Załączniki:

W pełni niesamodzielni

            Nie możemy kochać domu, który nie ma swego oblicza i w którym kroki są pozbawione sensu.

~ Antoine de Saint – Exupéry

Kochani Rodzice, Przyjaciele naszej placówki i wszyscy Ci, którzy obserwują nasze poczynania;

Tak, pomimo pandemii, która odcisnęła piętno na każdym z nas, zamknęła w domach, odizolowała od społeczeństwa, posadziła w fotelach przed niebieskim ekranem – tak, realizujemy wyznaczone cele. Tak, powoli małymi krokami zbliżamy się do końca drogi, trudnej drogi do samodzielności, pełnej różnych zmagań, wyzwań i pokonywania własnych oporów i trudności.

Czy niepełnosprawni oznacza niesamodzielni? Nie, mogą być w pełni samodzielni. Dokładamy wszelkich starań, by nasi wychowankowie potrafili w przyszłości żyć jak najbardziej samodzielnie. W mieszkaniu wspomaganym treningowym w pocie czoła prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe: sprzątają, gotują, piorą, planują i robią zakupy, to tu integrują się, bawią i uczą, rozwijają swoje pasje i zainteresowania, wykonują drobne prace ogrodnicze, artystyczne, rękodzieło… Codzienne obowiązki stają się dla nich wzorowym nawykiem. A przecież trening czyni mistrza.

Zobaczcie sami!

[/vc_column_text]

 
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „DROGA DO SAMODZIELNOŚCI W ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH W CUDZYNOWICACH”
 
II NABÓR DO 30 WRZEŚNIA 2020 R. Dokumenty rekrutacyjne:

Załącznik nr 1 – Oswiadczenie o dochodach Zalącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie Oświadczenia uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rekrutacją Formularz uczestnika projektu Regulamin rekrutacji Aneks do Regulaminu Rekrutacji.

„Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” 

Informacje podstawowe: Nr i nazwa Poddziałania:              RPSW 09.02.01 – Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Tytuł projektu:                               „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” Okres realizacji projektu:              2019-03-01 – 2021-05-28 Nazwa beneficjenta:                  ZESPÓŁ PLACÓWEK  SZKOLNO – WYCHOWAWCZO – REWALIDACYJNYCH   W CUDZYNOWICACH Nazwa drugiego realizatora:             Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej Wnioskowane dofinansowanie:       500 830,25 zł Wkład własny:        46 620,00 zł Koszt przypadający na jeden podmiot:  547 450,25 zł Celem głównym projektu „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” jest zwiększenie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w pow. kazimierskim poprzez utworzenie mieszkania wspomaganego treningowego dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo -Rewalidacyjnych w Cudzynowicach z niepełnosprawnością intelektualną i ich wsparcie w procesie usamodzielnienia, w tym aktywności społecznej, zawodowej i mobilizacji do bycia aktywnym członkiem społeczeństwa poprzez udział w usługach w postaci mieszkalnictwa wspomaganego treningowego, realizację indywidualnych programów usamodzielnienia oraz podnoszenie kwalifikacji, kompetencji uczniów i opiekunów świadczących usługi w mieszkaniu treningowym. W projekcie: – utworzymy miejsca w nowym mieszkaniu treningowym, dostosowanym do osób niepełnosprawnych, w którym uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną na miarę swoich indywidualnych możliwości zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w samodzielnym funkcjonowaniu; – przeszkolimy opiekunów mieszkania trenigowego, co w efekcie podniesie jakość kształcenia i wychowania oraz wpłynie na wzrost kompetencji opiekunów w zakresie procesu usamodzielniania; – obejmiemy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną usługami wspierającymi naukę samodzielności poprzez treningi: umiejętności praktycznych, umiejętności społecznych, kulinarnych, samoobsługi i higieny, trening ekonomiczny, socjoterapeutyczny; – obejmiemy uczestników projektu wsparciem aktywności prezawodowej poprzez zajęcia: TIK, psychologiczne, doradztwo edukacyjno – zawodowe, zajęcia aktywności fizycznej, zajęcia ogrodnicze oraz warsztaty kulinarne i rękodzieła artystycznego, prowadzone w siedzibie partnera projektu. Zaplanowaliśmy festyn z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który zapromuje mieszkalnictwo wspomagane treningowe w regionie, aktywną integrację osób niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych ze społeczeństwem lokalnym, co pozwoli ukazać, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną dzięki intensyfikacji działań w obszarze usług opiekuńczych, społecznych mogą być pełnoprawnymi aktywnymi członkami społeczeństwa.

Projekt na „półmetku”

„A czas jak rzeka, jak rzeka płynie”  –  możemy powtarzać za Cz. Niemenem, dopiero rozpoczynaliśmy realizację projektu „Droga do samodzielności w zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”, a już jesteśmy na półmetku. Przyszedł czas, by podsumować nasze działania.

W okresie od marca do sierpnia 2019 r. przygotowywaliśmy lokal pod pierwsze w powiecie kazimierskim mieszkanie treningowe. Początkowo przeprowadzone zostały niezbędne prace remontowe, następnie kierownictwo projektu z ogromnym zaangażowaniem w wakacyjny czas dokonywało zakupów podstawowych elementów wyposażenia wnętrz: mebli, artykułów AGD i RTV, sprzętów i akcesoriów kuchennych, łazienkowych, itp. Wszystko po to, by lokal stał się prawdziwym domem, w którym nasi podopieczni będą uczyć się samodzielności. Udało się! We wrześniu mieszkanie zostało uroczyście otwarte. Kadra projektowa wzięła udział w szkoleniu z zakresu treningu umiejętności społecznych TUS, by jeszcze efektywniej wspierać naszych uczniów. Od 23.09.2019 r. zajęcia ruszyły pełną parą.

Uczestnicy projektu – 8 osób brali udział w zajęciach: treningi podstawowe: m.in. kulinarny, czystości i higieny, socjoterapeutyczny, korzystania z instytucji użyteczności publicznej, ekonomiczny,  warsztaty rękodzieła artystycznego i kulinarne, zajęcia ogrodnicze, TUS, psychologiczne, TIK, doradztwo zawodowe, aktywności fizycznej. Zdobyte umiejętności, niezbędne w codziennym życiu stanowią bogaty wachlarz doświadczeń, wrażeń i przeżyć. Nasi podopieczni zrobili siedmiomilowy krok w stronę samodzielności. Niejednokrotnie musieli pokonać własne obawy, lęk przed samodzielnym funkcjonowaniem – ale dzięki wsparciu ze strony opiekunów tak wiele się nauczyli. Sprzątanie, pranie, gotowanie, planowanie i robienie zakupów …  – zwykłe codzienne obowiązki są teraz dużo łatwiejsze i stały się wzorowym nawykiem. Uczniowie nauczyli się, w jaki sposób pożytecznie zagospodarować wolny czas, jak szukać pracy.

Serdecznie dziękujemy rodzicom naszych wychowanków, że wyrazili zgodę na udział ich dzieci w projekcie. Dziękujemy za zaufanie i zainteresowanie osiągnięciami waszych dzieci. Dajemy z siebie 200%, by jak najwięcej osiągnąć. Wasze dzieci bardzo się starają, możecie być z nich dumni. Dziękujemy opiekunom, nauczycielom, obsłudze administracyjno – kadrowej projektu za zaangażowanie oraz wspólne działania. Dziękujemy Dyrekcji Zespołu za pomoc i wsparcie.

Za nami etap początkowy zmagań i etap doskonalący. W przyszłym, 2020 r. projekt będzie kontynuowany. W kwietniu rusza kolejny nabór. Zapraszamy – Wyrusz z nami w drogę do samodzielności…

[/vc_column][/vc_row]