Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne są przeznaczone dla uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami mowy. Prowadzącymi są doświadczeni logopedzi. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w wiele pomocy, w tym multimedialnych. Przyjazna atmosfera zajęć sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji ucznia.