Koło Europejskie ZEUS

Szkolny Klub Europejski to forma współpracy nauczycieli i uczniów, działa na  zasadzie koła zainteresowań . Ideę integracji europejskiej propagujemy w szkole już od kilku lat.  Celem działalności klubu jest szerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej i kształtowanie postaw proeuropejskich wśród społeczności szkolnej. Uczniowie przygotowują uroczyste apele z okazji Dnia Europy, uczą się podstawowych zwrotów w wybranych językach obcych,  tańców oraz piosenek charakterystycznych dla poznanych krajów . Wykonują również gazetki i makiety informacyjne na korytarzu szkolnym. Dzięki rozmaitym inicjatywom nauczyli się również aktywności, współpracy w grupie, tolerancji czy też szacunku dla innych kultur. 

 Upowszechnianie wiedzy o Europie – o państwach, historii, geografii, sztuce, nauce, integracji wśród członków klubu. Uczenie młodych aktywności, tolerancji, szacunku do równic kulturowych, odmienności innych narodów.