Zajęcia na basenie

Zajęcia na basenie

Bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności, zajęcia na basenie prowadzone przez Naszych nauczycieli oraz terapeutów wpływają pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka.  Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy motoryczne i osobowościowe uczestników.  Ćwiczenia i zabawy w wodzie w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. Dzieci podczas zajęć uczą się podstawowych technik pływackich , co daje im możliwość udziału i zdobywania medali w zawodach pływackich na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Pływanie jest formą aktywności, która ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. Pływanie jest swoistą gimnastyką mięśni i stawów, zmniejsza napięcie mięśniowe, stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu kostno – stawowego. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Prowadzący zajęcia na basenie posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć w wodzie:

  • Instruktorzy pływania
  • Ratownicy wodny
  • Instruktorzy metody Halliwick