Integracja sensoryczna SI

Integracja sensoryczna SI

Terapia integracji sensorycznej polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym (Aires 1991). Zajęcia mają charakter zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy.