Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback

Terapia EEG Biofeedback polega na obserwacji zapisu fal mózgowych, wychwytywaniu elementów wykorzystywanych w zbyt małym stopniu i ich trenowaniu. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ucznia poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój. Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się nie ma żadnych ubocznych działań