Zarządzenia

Zarządzenie nr 04.2020 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ZPSWR w Cudzynowicach
w dniach od 12.03 – 25.03.2020

Zarzadzenie_1

Zarządzenie nr 05.2020 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ZPSWR w Cudzynowicach
w dniach od 25.03 – 10.04.2020

Zarządzenie_2

 

Zarządzenie nr 06.2020 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym przy  Zespole Placówek Szkolno-  Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Zarządzenie_6

Zarządzenie nr 07.2020 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym przy  Zespole Placówek Szkolno-  Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Zarządzenie_7

Zarządzenie nr 08.2020 Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Specjalnym przy  Zespole Placówek Szkolno-  Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Zarządzenie 8