Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Do korzystania z zajęć terapeutycznych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uprawnione są wszystkie dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza oraz podjęte działania stymulujące rozwój dziecka, tym lepsze rokowania i większa szansa na lepsze funkcjonowanie dziecka w przyszłości.