Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie Twoich danych  w celu zwiększenia wygody przeglądania.