Rehabilitacja ruchowa

Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia odbywają się w przestronnej, nowocześnie wyposażonej sali do ćwiczeń. W naszej szkole znajdują się dwie dobrze wyposażone sale do kinezyterapii.  Każde dziecko ma ustalany indywidualny plan dostosowany do jego możliwości funkcjonalnych i rodzaju schorzenia. Postępowanie terapeutyczne ma charakter zintegrowanych oddziaływań korekcyjno – wychowawczych obejmujących rozwój sprawności psychomotorycznych, reedukację prawidłowych nawyków ruchowych, a także rozwój funkcji poznawczych. W zajęciach wykorzystywane są założenia terapii PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation), elementy metody Dobosiewicz, metody Sherborne, a także Kinesilogy Taping. Zajęciami rehabilitacji ruchowej obejmowane są dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z wadami postawy, skoliozami, a także uczniowie ze wzmożoną potrzebą stymulacji ruchowej – dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zespołem Downa.