Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informujemy, że wsparcie finansowe otrzymała Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Cudzynowicach w ramach dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021– 2025” Powiat Kazimierski otrzymał w 2022 roku wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie                   i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Otrzymane przez szkołę dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami, zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz  na realizację działań promujących czytelnictwo.

Zakup nowości wydawniczych zwiększy ofertę biblioteki szkolnej i ułatwi dostęp uczniów do atrakcyjnych książek o tematyce bliskiej ich zainteresowaniom i potrzebom. Zakupione książki będą dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych uczniów szkoły. Z otrzymanych środków planuje się również wyposażenie biblioteki szkolnej w czytniki e-booków, co ułatwi uczniom niepełnosprawnym czytanie m.in. poprzez dostosowanie rodzaju i rozmiaru czcionki.