Terapia psychologiczna i pedagogiczna

Terapia psychologiczna i pedagogiczna

Terapia psychologiczna i pedagogiczna ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odreagowywania napięć leżących u podłoża niewłaściwych zachowań, korygowanie obrazu siebie i kształcenie poczucia własnej wartości, rozwijanie mocnych stron dziecka