Koło teatralno – taneczne

W kole teatralno – tanecznym uczniowie rozwijają swoje umiejętności, gdzie w miłej  i przyjaznej atmosferze pokonują nieśmiałość i lęk przed wystąpieniami publicznymi. Corocznie młodzi artyści biorą udział w wielu imprezach organizowanych przez inne placówki min. w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Jędrzejowie, w Wojewódzkim Festiwalu w Pińczowie, uczestniczą w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Ponadto uczestniczą w pikniku „Zaczarowany Zakątek” w Krakowie organizowany z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, czy  Ogólnopolskim Tygodniu Kariery.