Projekt "Terapia ma SENS!"

W placówce realizowany jest projekt pn. „Terapia ma SENS!” dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w ramach programu „Na Dobry Początek!”. Program ten ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji i umożliwia nauczycielom podniesienie kompetencji.

Opis projektu:
W projekcie pn. „Terapia ma SENS!” zaplanowaliśmy realizację innowatorskich programów, mających na celu wsparcie harmonijnego rozwoju dzieci z niepełnosprawnością/ami poprzez sensoryczne poznawanie świata wszelkimi zmysłami, wykorzystanie ruchu i zabawy do rozwoju i edukacji. Na początku realizacji projektu nauczyciele wezmą udział w nowoczesnych szkoleniach z zakresu sensoplastyki, choreoterapii oraz logopedii. Programy i tematyka szkoleń wyposażą nauczycieli w dodatkową wiedzę i umiejętności  do prowadzenia innowatorskich zajęć z dziećmi.
      Dofinansowanie: 20 000,- zł
      Okres realizacji: od 02.01.2024 r. do 21.06.2024 r.

Rodzaje zajęć:
W projekcie prowadzone będą zajęcia grupowe:
Zajęcia sensoplastyczne mają na celu rozwijanie naturalnej ekspresji twórczej, motoryki małej i wspierania rozwoju poznawczego, samodzielności i kreatywności dzieci przy wykorzystaniu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku. W trakcie zajęć dzieci będą doświadczać ciekawych zjawisk łączenia produktów różnej faktury, wielkości i masy. Będą miały możliwość pobawić się różnymi produktami, materiałami sypkimi, mokrymi, tworzywami łatwo przekształcalnymi, środkami o różnym zapachu czy produktami spożywczymi o różnym smaku. Dzieci poprzez odkrywanie, manipulowanie, przekształcanie, doświadczanie wszystkimi zmysłami będą nie tylko świetnie się bawić, ale przede wszystkim rozwijać się intelektualnie, motorycznie i emocjonalnie. Zajęcia z elementami sensoplastyki ułatwiają również nawiązywanie kontaktu emocjonalnego oraz przyczyniają się do budowania właściwych relacji.
Sensoplastyka dla smyka – 2 grupy x 10 godz


Zajęcia „Słowa w akcji” mają na celu wspomaganie procesu rozwoju mowy dzieci wraz z wiedzą o otaczającym świecie. Dzieci najczęściej wzbogacają mowę poprzez używanie słów w działaniu. Podczas zajęć tematycznych m.in. w sklepie, u lekarza, na farmie, w zoo, u dentysty; dzieci będą poznawać świat i rozwijać mowę poprzez aktywne uczestnictwo zabawach aktywizujących umysłowo i ruchowo z wykorzystaniem tematycznych pomocy dydaktycznych oraz  częściowo interaktywnych gier i zabaw (przy użyciu dostępnej tablicy interaktywnej) czy w spotkaniach ze specjalistami. Dzieci będą uczyć się nie tylko nazywania przedmiotów, ale poprzez zabawę poznają kolejne słowa w kontekście sytuacyjnym i gramatycznym.
Słowa w akcji – 2 grupy x 10 godz

Warsztaty „Dance ma sens!” są warsztatami z zakresu swobodnej ekspresji tańca i ruchu dla najmłodszych. Mają na celu poprawę koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, pamięci słuchowej, wzrokowej i wzrokowo – słuchowej, rozwijać poczucie rytmu i spostrzegawczości i naśladowania. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywnymi w oparciu o ćwiczenia muzyczno – ruchowe, tańce i improwizacje, zabawy z rytmem i dźwiękiem, gry rytmiczne i taneczne.
Dance ma sens! – 2 grupy x 10 godz

Uczestnicy grup mogą brać udział  w zajęciach tylko jednej grupy dla danego rodzaju zajęć, ale mogą uczestniczyć we wszystkich trzech rodzajach aktywności w projekcie. Razem 60 godz. zajęć/warsztatów w ramach projektu, które realizowane będą w terminie od stycznia do maja 2024 r. wg przygotowanego harmonogramu. Zajęcia realizowane będą na terenie szkoły. W ramach realizacji projektu zaplanowaliśmy również realizację zajęć wspólnie z rodzicami/opiekunami oraz piknik integracyjny.

REKRUTACJA:

Zapraszamy do rekrutacji w projekcie:

Dokumenty rekrutacyjne:
1. Formularz uczestnika
2. Załącznik nr 1
3. Załącznik nr 2
4. Załącznik nr 3
5. Załącznik nr 4

 

Pierwsze zajęcia – „Dance ma SENS!” 

1 marca 2024 r. rozpoczęliśmy realizację zajęć „Dance ma SENS!” w ramach projektu pn. „Terapia ma SENS!” dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w ramach programu „Na Dobry Początek!”- edycja XVI. Przedszkolaki fantastycznie spędziły ten czas. Na początku wszyscy uczestnicy w rytm spokojnej muzyki poznali się wzajemnie poprzez zabawy wprowadzające i integracyjne. W żwawym tempie natomiast odbywały się zabawy w kole, pląsy z ringami, tańce z balonami w parach. Na zakończenie zaś wspólna zabawa z chustą animacyjną. Pani Dyrektor K. Zaręba oraz pomysłodawczyni projektu Ewelina Ziętek na zakończenie zajęć wkroczyły do sal z bukietem balonów dla dzieciaków. Każdy balon nosił imię i nazwisko uczestnika projektu. Radości i zabawy nie było końca. Po powrocie grup do sal prowadzące zainicjowały zabawę wyciszającą i relaksacyjną, polegającą na delikatnym i powolnym przekazywaniu symbolicznego „jaja strusia”, jako symbolu rzeczy, która nie może upaść i się stłuc. Choreoterapia jako terapia tańcem i ruchem stwarza sprzyjające warunki do rozładowania napięcia psychoruchowego u dzieci. Taki swobodny ruch przy muzyce pomaga najmłodszym otworzyć się i odnaleźć w grupie. Oczywiście świetnie się przy tym bawiąc. Terapia tańcem w szczególności pomaga dzieciom nieśmiałym i wycofanym, z zaburzeniami integracji sensorycznej czy spektrum autyzmu. Pomaga WSZYSTKIM DZIECIOM, bo ruch i muzyka są naturalnym zjawiskiem podnoszącym poziom endorfin we krwi, a przyjemność czerpana z ruchu w takt muzyki zwiększa naturalną radość dziecka. Zajęcia wspaniale poprowadziły nasze przeszkolone nauczycielki: Maria Hołda , Kamila Pragnąca.