Pomoc specjalistyczna

 1. Rehabilitacja ruchowa

 2. Zajęcia logopedyczne

 3. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 4. Integracja sensoryczna

 5. Integracja polisenoryczna

 6. Terapia EEG Biofeedback

 7. Terapia psychologiczna i pedagogiczna

 8. Zajęcia logorytmiczne

 9. Zajęcia z komunikacji alternatywnej MAKATON

 10. Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

 11. Zajęcia metodą M. Montessori

 12. Hipoterapia

 13. Dogoterapia

 14. Hortiterapia

 15. Terapia behawioralna

 16. Zajęcia rewalidacyjne

 17. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 18. Terapia Warnkego

 19. Zajęcia na basenie

 20. Doradztwo zawodowe