Rekrutacja

Szkoła otwarta na nowych uczniów przez cały rok

Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach  prowadzi rekrutację przez cały rok na wszystkie etapy edukacji i do każdej klasy, a ponadto nie podlega rejonizacji.

 

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się poniżej.

Podanie do internatu

Podanie do szkoły i internatu

Podanie o WWR

Skierowanie do starostwa

Wszystkich dodatkowych informacji udziela sekretariat ZPSWR w Cudzynowicach.
Zapraszamy do kontaktu osobistego bądź pod numerem telefonu 41 3521 221