Zajęcia z komunikacji alternatywnej MAKATON

Zajęcia z komunikacji alternatywnej MAKATON

Komunikacja jest kluczem do poznawania siebie i otaczającej rzeczywistości, umysłowego uporządkowania świata poprzez nazywanie przedmiotów, zjawisk, zdarzeń, określanie ich cech i relacji zachodzących między nimi. Gdy dziecko nie mówi, nie znaczy, że nie ma nam nic do powiedzenia. Często z racji zakłóceń rozwoju, dezorganizacji ulega również proces porozumiewania się. Dziecko nie zna innego niż mowa skutecznego środka za pomocą którego mogłoby przekazać to co chce powiedzieć. Jedną z propozycji pomocy pośród  wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się jest MAKATON – system gestów i symboli graficznych. MAKATON nie odkrywa czegoś nowego, ale wykorzystuje to ,co dziecko już zna i co jest mu bliskie prosty gest i rysunek graficzny.

Cel metody to:

-podstawowa komunikacja,

-pomoc w rozumieniu,

-rozwój umiejętności językowych,

-ułatwienie interakcji społecznych,

-pomoc w budowaniu relacji,

-nauka umiejętności potrzebnych w czytaniu i pisaniu.

Ilość gestów i symboli graficznych w programie MAKATON odpowiada ilości pojęć tworzących Słownictwo Podstawowe( ok.450 pojęć) i Słownictwo Dodatkowe (ok.7000 pojęć).Gesty są formami wspomagającymi słowne porozumiewanie się .Służą jako dodatkowy środek ,który wzmacnia przekazywany komunikat, są alternatywą dla mowy. Symbole graficzne przeznaczone są dla tych, którzy nie są w stanie wykonać gestu. Wskazując na symbol sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.

  Symbole MAKATONU:

-czarno-białe,

-ikoniczne i obrazkowe,

-proste(możliwość rysowania),

-odzwierciedlają tematy języka,

-z podpisami lub bez podpisów,

-z regułami tworzenia nowych znaków.

Użytkownicy  MAKATONU:

-dzieci, dorośli z trudnościami komunikacyjnymi,

-z trudnościami w koncentrowaniu uwagi,

-z trudnościami w rozumieniu mowy, rozwoju mowy,

-z trudnościami w wyrażaniu swoich uczuć, myśli i pragnień,