Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie najmniej uszkodzonych funkcji psychicznych i fizycznych oraz korygowanie funkcji zaburzonych  i uszkodzonych na podstawie udokumentowanej diagnozy.