KIEROWNICTWO ZESPOŁU

DYREKTOR

mgr Jacek Sambór

WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

mgr Katarzyna Zaręba

WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

mgr inż. Mariola Bała