KIEROWNICTWO ZESPOŁU

DYREKTOR

mgr Waldemar Kletschka

WICEDYREKTOR DO SPRAW DYDAKTYCZNYCH

mgr Katarzyna Zaręba

WICEDYREKTOR DO SPRAW WYCHOWAWCZYCH

mgr inż. Mariola Bała