Integracja polisensoryczna – Sala doświadczania świata – Metoda Snoezelen

Integracja polisenoryczna – Sala doświadczania świata – Metoda Snoezelen

Terapia prowadzona jest w Sali doświadczania świata, wyposażonej w odpowiedni sprzęt w ramach EFS. Ma na celu stymulację organizmu poprzez określone wrażenia i działania na poszczególne zmysły, tj. czucia proproceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu tak, by umożliwić dzieciom wielozmysłowe poznawanie świata.