Koordynator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla szkół/placówek

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował utworzenie Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego szkół/placówek, której celem jest m.in.:

  • podniesienie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów;
  • skorelowanie działań osób zaangażowanych w realizację projektu;
  • stwarzanie większych możliwości udzielania kompleksowej pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19);
  • współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz koordynatorami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach Świętokrzyskiej Sieci Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego w powiecie kazimierskim funkcję  koordynatora wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla szkół ponadpodstawowych pełni :

Mariola Stojowska – psycholog Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Cudzynowicach

W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na:

1.Na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach:

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego MEN – Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza.

Za pośrednictwem platformy można skorzystać z bogatego źródła wiedzy teoretycznej i praktycznej przydatnej w pracy wychowawczej oraz z bazy narzędzi badawczo-diagnostycznych i szkoleń (umożliwia rejestrację na szkolenia i konferencje).

Zachęcamy do korzystania z zasobów platformy: https://pwpp.uksw.edu.pl/

Szczególnie  proponujemy Państwu zwrócenie uwagi na następujące szkolenia:

  1. Ukraiński uczeń w polskiej szkole – wsparcie dla nauczycieli i rodziców.
  2. Uczniowie z Ukrainy. Jak reagować na ich najtrudniejsze przeżycia?
  3. Lekcja pokoju w warunkach wojennych.

-Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12

Szczegółowe informacje na stronach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/realne-wsparcie-dla-dzieci-i-mlodziezy–dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka-800-12-12-12

https://brpd.gov.pl/

-Profilaktyka zintegrowana  w każdą pogodę. Projekt wspierania kondycji psychicznej młodzieży przez szkołę.

2.Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji:

Ciekawe informacje nt. zdrowia psychicznego dzieci/młodzieży.

Szczegóły na stronie: https://www.ore.edu.pl/2022/02/23-lutego-2022-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja/

Serdecznie zachęcamy do współpracy.

                 Koordynator wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

                                           Mariola Stojowska

                                    tel. 41 3521 221, 509 097 015

                                      e-mail : mstojowska@interia.pl