Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – internat

Internat funkcjonuje w dni nauki szkolnej, od poniedziałku do piątku. Rodzice nie tracą prawa do pobierania dodatku pielęgnacyjnego.

Ośrodek:

  • wspomaga opiekuńczo-wychowawczą rolę szkoły i rodziny
  • stwarza optymalne warunki do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień (udział w konkursach plastycznych, wykonywanie prac manualnych: stroiki, kartki świąteczne, systematyczne podnoszenie estetyki wyglądu pomieszczeń)

Dążymy do pełnego usamodzielnienia wychowanka poprzez przygotowanie do dorosłego życia z uwzględnieniem autonomii, poczucia własnej wartości i twórczej aktywności (spacery, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, basen, udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery)

Ośrodek organizuje imprezy kulturalno – rozrywkowe zgodnie z kalendarzem (wieczór wróżb andrzejkowych, Wigilia, dyskoteki)

Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze ze względu na wiek, poziom edukacyjny, stopień niepełnosprawności intelektualnej.

Pobyt w ośrodku jest bezpłatny, odpłatność pobierana jest tylko za wyżywienie wychowanków – w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka możliwe jest częściowe lub całkowite dofinansowanie żywienia.

W Ośrodku znajduje się 80 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4 osobowych.