News

Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu kazimierskiego do uczestnictwa w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną . Celem konkursu jest uwrażliwienie na potrzeby osób niepełnosprawnych, upowszechnianie wiedzy na temat tolerancji, akceptacji, równouprawnienia i poszanowania praw osób z niepełnosprawnością oraz rozwój wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej.
Temat pracy: Wszyscy mamy prawo do godnego życia.
Praca konkursowa wykonana w dowolnej technice np. rysowanie kredkami, węglem, malowanie, wydzieranka, mozaika, witraż, kolaż lub techniki mieszane. Maksymalny format pracy to A3.
Więcej informacji na stronie: http://zpswr.pl/4385-2/