News

Zapytanie ofertowe na remont i adaptację  lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe dla uczniów (AKT. 29-04-2019)

Zapytanie ofertowe na remont i adaptację  lokalu przeznaczonego na mieszkanie treningowe dla uczniów Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach w ramach projektu pn „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki do pobrania:

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA DO POBRANIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY