Terapia ręki

Terapia ręki

„Ręka jest narządem, który odpowiada w naszym ciele za wiele funkcji. Służy nam jako narzędzie do dźwigania, trzymania, siłowania się i popychania. Jednocześnie pomaga nam wykonywać bardzo skomplikowane ruchy jak szycie, rysowanie, pisanie. Ta szeroka specjalizacja rąk sprawia, że to w głównej mierze ich sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka”.(A. Giczewska, W. Bartkiewicz).

Obejmuje szczegółową diagnozę oraz indywidualny program zawierający zabawy i ćwiczenia:

 • stymulujące układ dotykowy, proprioceptywny oraz somatognozję,
 • wzmacniające tonus mięśniowy,
 • wzmacniające i stabilizujące obręcz barkową,
 • rozwijające integrację bilateralną,
 • doskonalące sprawność stawu łokciowego,
 • rozwijające mobilność nadgarstka,
 • rozwijające sprawność dłoni i palców,
 • kształtujące praksję (samoobsługa, posługiwanie się narzędziami, zabawy manipulacyjne i konstrukcyjne),
 • rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową,
 • usprawniające funkcje wzrokowe,
 • rozwijające twórczość dziecka,
 • doskonalące umiejętności grafomotoryczne.

Efekty Terapii ręki:

 • Rozwijanie świadomości własnego ciała.
 • Opanowanie prawidłowych wzorców posturalnych i ruchowych, prawidłowej postawy ciała.
 • Rozwinięcie praksji.
 • Usprawnianie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów rąk.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego chwytu.
 • Doskonalenie zdolności manipulacyjnych dłoni.
 • Poprawa stabilizacji centralnej oraz sprawności ruchowej całej kończyny górnej.
 • Regulowanie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej.
 • Wzmacnianie koncentracji uwagi na czynnościach manualnych.
 • Rozwijanie wrażliwości sensorycznej.
 • Rozwinięcie  motywacji i aktywności grafomotorycznej.
 • Efektywne wykonywanie ruchów drobnych, posługiwanie się narzędziami.
 • Poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Rozwijanie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, umiejętności manualnych i samoobsługowych.
 • Właściwa dynamika ruchu.
 • Stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk.
 • Efektywne wykonywanie ruchów drobnych, posługiwanie się narzędziami.
 • Poprawa jakości chwytu pisarskiego.
 • Zwiększenie siły mięśniowej dłoni i palców, ich sprawności, umiejętności dysocjacji w poruszaniu nimi oraz pobudzenie czucia różnicującego.