News

Spotkanie Wigilijne 2019

Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha
Gdy za oknem biała śniegu, poducha, poducha
Już Pan Jezus w żłobie leży
Na wyścigi każdy bieży
Zobaczyć Malucha, Malucha……..

Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Cudzynowicach to też jedna wielka rodzina, dlatego co roku spotykamy się wraz
z zaproszonymi gośćmi przy wspólnej wigilii.

Nasze opłatkowe spotkanie swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście. Wszyscy zebrani goście złożyli sobie wspólne życzenia oraz połamali się opłatkiem.
W części artystycznej uczniowie zaprezentowali tradycyjne jasełka. W pięknych strojach,z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Maryi i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków i królów. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Stroje, świetna gra aktorów oraz cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich duże wrażenie.