News

Uroczyste Przekazanie Nowego Samochodu

W dniu 20.11.2019 r. w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Cudzynowicach odbyła się uroczystość przekazania nowego samochodu – busa przeznaczonego do przewozu uczniów placówki. Uroczystego przekazania dokonał starosta kazimierski Jan Nowak. Nowy samochód to Mercedes.
Nowy pojazd został dofinansowany z funduszu PFRON w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami” w obszarze „D”, który odpowiada za likwidację barier transportowych dla osób niepełnosprawnych. Wkład własny zapewniło Starostwo kazimierskie. Przedstawiciel Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pan Mikołaj Maciejski towarzyszył przekazaniu pojazdu. Na uroczystości obecni byli także: starosta kazimierski Pan Jan Nowak, wicestarosta Pan Michał Bucki, przewodniczący Rady Powiatu Pan Jerzy Bojanowicz, dyrektor PCPR Pani Bożena Pytel, dyrektor PZEAS Pan Wojciech Kałat, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zaprzyjaźnionych szkół oraz nauczyciele i uczniowie ZPSWR w Cudzynowicach.
O bezpieczeństwo osób podróżujących nowym samochodem zadbał proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Cudzynowicach ks. Waldemar Pawlik. Duchowny obficie poświęcił każdą część samochodu aby jak najlepiej służyła placówce. Samochód ma 24 miejsca i dodatkową możliwość zamontowania wózka do przewozu osób niepełnosprawnych. Nowo zakupiony samochód w szczególności zapewni bezpieczny transport dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły. Ponadto bus wykorzystywany będzie do przewozu dzieci na zajęcia dodatkowe takie jak: hipoterapia, zajęcia na basenie, wyjazdy okolicznościowe, wizyty lekarskie.