News

Pierwsze mieszkanie treningowe dla niepełnosprawnych w Cudzynowicach

Pierwsze mieszkanie treningowe dla niepełnosprawnych w Cudzynowicach

Nauka samodzielnego funkcjonowania to kolejne wyzwanie, z jakim będą już wkrótce zmagać się uczniowie z niepełnosprawnością w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Na powierzchni ponad 40 metrów kwadratowych powstanie pierwsze w powiecie kazimierskim mieszkanie treningowe dla osób niepełnosprawnych.

Pranie, sprzątanie, gotowanie, planowanie domowego budżetu czy robienie zakupów – codzienne czynności, które osobom pełnosprawnym nie sprawiają żadnych trudności okazują się często nie lada wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są to takie umiejętności, których nauczyciele i wychowawcy placówki praktycznie nie są w stanie wykształcić wśród uczniów podczas zajęć lekcyjnych. Z pomocą przyszła Unia Europejska i Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej. Pierwsza instytucja zapewniła fundusze, a druga – m. in. właściwy lokal. W ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego, złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn „Droga do samodzielności w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach”, który w wyniku oceny formalnej i merytorycznej uzyskał wysoką liczbę punktów i uplasował się na trzecim miejscu wśród wszystkich piętnastu zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków. Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 550 tys. złotych.

Dyrektor placówki Waldemar Kletschka podkreśla, że idea mieszkania treningowego jest odpowiedzią na nie tylko na potrzeby uczniów, ale i rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych. Stanowi pewnego rodzaju opiekę wytchnieniową, która zapewni lepsze funkcjonowanie osób
z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłym życiu, kiedy opuszczą mury placówki i będą zdani tylko na siebie lub swoje rodziny.

W mieszkaniu przebywać będzie jednocześnie czworo uczestników i jeden opiekun. Projekt przewidziany jest na dwa lata. W tym czasie wytrenujemy 16 uczniów. Trudna „Droga do samodzielności” dla każdego uczestnika potrwa 12 tygodni, podczas których realizować będą Indywidualne Programy Usamodzielnienia (IPU) dostosowane do ich indywidualnych możliwości przez zespól złożony z trenerów i specjalistów. Praca trenerów – opiekunów mieszkania polegać będzie na wspieraniu uczestnika, a nie jego wyręczaniu. Treningi samodzielności prowadzone systematycznie, właściwie pokierowane pozwolą na lepsze funkcjonowanie w dorosłym już życiu. Co najważniejsze, jak podkreślają pomysłodawcy projektu: Ewelina Ziętek, Piotr Mucha – trenerzy będą znali swoich uczestników, ich możliwości i potrzeby. To doświadczeni nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy, którzy z pasją i zaangażowaniem włączają się w wychowanie i kształcenie osób niepełnosprawnych.

Oprócz treningów podstawowych uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach kulinarnych i rękodzielnictwa w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej (partner projektu), gdzie nauczą się fachowo przygotowywać posiłki oraz wykonywać ciekawe prace z zakresu rękodzieła artystycznego. W projekcie przewidziano również m. in. zajęcia socjoterapeutyczne, doradztwo zawodowe, zajęcia aktywności ruchowej, psychologiczne oraz prowadzenie szklarni.

Lokal pełniący funkcję mieszkania treningowego wymaga generalnego remontu, który rozpocznie się już wkrótce. Pierwsze turnusy ruszą od września 2019 r., kiedy to mieszkanie zostanie oficjalnie otwarte.