News

Spotkanie wigilijne

Boże Narodzenie to wspaniały czas, który spędzamy w gronie rodzinnym. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
w Cudzynowicach to też jedna wielka rodzina, dlatego co roku spotykamy się wraz
z zaproszonymi gośćmi przy wspólnej wigilii.

Nasze opłatkowe spotkanie swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście oraz sponsorzy, którzy co roku wspierają Naszą placówkę pomocą materialną. Wszyscy zebrani goście złożyli sobie wspólne życzenia oraz połamali się opłatkiem.

W części artystycznej uczniowie zaprezentowali tradycyjne jasełka. W pięknych strojach,
z wielkim przejęciem i zaangażowaniem mali artyści odegrali swoje role. Obok Marii i Józefa nie zabrakło pięknie śpiewających aniołów, spieszących do szopki pastuszków i królów. Aktorzy przypomnieli wszystkim sceny rozgrywające się w stajence betlejemskiej, tułaczkę Maryi i Józefa, pokłon pasterzy i monarchów. Stroje, świetna gra aktorów oraz cudownie zaśpiewane kolędy i pastorałki zrobiły na wszystkich duże wrażenie.