eu2.jpg

Projekty unijne

Zespól Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach realizuje projekty unijne. Kliknij i dowiedz się więcej.

Poznaj naszą szkołę

Historia Zespołu Placówek Szkolno- Wychowawczo – Rewalidacyjnego w Cudzynowicach sięga roku 1971, kiedy to otwarto w Kazimierzy Wielkiej Państwowy Zakład Wychowawczy ze szkołą specjalną dla chłopców. Zakład mieścił się wówczas w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2
w Kazimierzy Wielkiej i początkowo obejmował opieką 40 chłopców. Był to pierwszy w powiecie i trzeci w województwie zakład o takim charakterze. Przyjmował on pod swoją opiekę wychowanków z całego województwa kieleckiego oraz z terenów mieszczących się poza województwem.

32862230_2060037857568066_2374068019249807360_o

Baza placówki:

Dla kogo jesteśmy?

Szkoła przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym znacznym i głębokim oraz ze wszystkimi rodzajami sprzeżeń. Zapewniamy również opiekę i oddziaływania rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim już od 3 roku życia.

11391382_1623859287852594_7082199891671435705_n